algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Pinghels Translations (verder te noemen de vertaler) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Alle aanbiedingen en […]

Top